Minerały Schindele
W 100% bezpieczne i naturalne

Minerały schindeles - skład

Minerałów Schindele

Skład minerałów Schindele jest całkowicie naturalny, bez sztucznych barwników, niepotrzebnych dodatkowych syntetycznych dodatków w postaci lekarstw itp. Minerały, mają postać drobnego, zielonego proszku, co sprawia, że jest bardzo dobrze przyswajalny dla organizmu i z łatwością rozpuszcza się w wodzie.

Podstawowym składnikiem minerałów Schindele, który zawiera 66% całej zawartości jest krzem. Drugi w kolejce jest tlenek glinowy – 12%. Pozostałe związki, może nie występują już w tak znacznej ilości, ale bez nich, cały skład, nie byłby tak genialny i tak skuteczny: tlenki potasu (ok. 3 %), żelaza (ok. 5,5%) sodu (ok. 2 %), poniżej 1%: tlenek magnezowy, tlenek wapniowy, mangan, miedź, cynk, kobalt, molibden, bor, chrom, nikiel, wanad, fosfor, stront, lit, tytan, niob, tul i terb.

Skład minerałów Schindele - tabela

SKŁADNIK PEŁNA NAZWA PIERWIASTKA ILOŚĆ W %
SiO2 bezwodnik kwasu krzemowego 66,8%
Al2O3 tlenek glinowy 11,8%
K2O tlenek potasowy 3,25%
Fe2O3 tlenek żelazowy 5,58%
CaO tlenek wapniowy 0,74%
MgO tlenek magnezowy 0,93%
Na2O tlenek sodowy 1,96%
Mn mangan 0,028%
Cu miedź 0,0035%
Zn cynk 0,0079%
Co kobalt 0,0013%
Mo molibden 0,0003%
B bor 0,0026%
Cr chrom 0,0062%
Ni nikiel 0,0039%
V wanad 0,0083%
P fosfor 0,74%
Sr stront 0,00096%
Li lit 0,0050%
Ti tytan 0,0012%
Nb niob 0,0008%
Tm tul 0,0003%
Tb terb 0,0001%
Ce cer 0,0001%